HOME PAGE

Người kết nối

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

Fatal Attraction

Sự hấp dẫn lôi cuốn phải kín hở gợi cảm.Thấy mà cũng như không.Trông ngây thơ mà cũng có thể gây chết người.Cẩn trọng với các cảm xúc từ bản năng sinh tồn có từ ngàn xưa khó kiểm soát nhưng không vì thế mà ép buộc, hành xác.Thăng hoa trong cuộc sống là cả một nghệ thuật!

Không có nhận xét nào: