HOME PAGE

Người kết nối

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Đọc chơi hiểu cho đúng!

CHẲNG NƯỚC NÀO THẮNG ĐƯỢC NƯỚC MÌNH ĐÂU!

Ngày xưa mình chỉ vài ông tướng
Mà đánh tan bao đế quốc to
Pháp chạy về Tây, Mỹ về Mỹ
Tàu Khựa khiếp vía không dám ho

Nay mình có đến non ngàn tướng
(Là tướng, tất nhiên, giỏi đánh nhau)
Tướng nhiều chắc chắn mình sẽ thắng
Chẳng nước nào hơn được nước mình đâu!

Cũng thế, đừng lo về phát triển
Thời gian ngắn thôi, ta sẽ giàu
Tiến sĩ nước mình nhiều như thế
Sẽ giúp dân mình tiến lên mau…

Đừng quá bi quan hay buồn bã
Quan trọng bậc nhất là con người
Mà đất nước mình toàn người giỏi
Tướng và tiến sĩ nhiều quá trời!

Vì thế : hãy tin vào đất nước!
(Lạc quan nước mình cũng đứng đầu)
Đừng tin luận điệu quân phản động
Chả nước nào hơn được nước mình đâu!
(FB Le Duc Duc)

Không có nhận xét nào: