HOME PAGE

Người kết nối

Thứ Năm, ngày 13 tháng 12 năm 2012

Cái đẹp!

Nhìn,thấy đẹp,vậy thôi.Không cần lý do.Cuộc đời này không có cái đẹp cứu cánh thì đôi khi mọi thứ trở nên vô nghĩa!Không có nhận xét nào: