HOME PAGE

Người kết nối

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Lòng Tin

Ngẫm lại câu nói này thấy cần phải nên đừng bị cuốn hút vào bất cứ học thuyết nào dù có vẻ lung linh  đến đâu.Hãy để cho thực tế và nhiều ý kiến khác biết tìm đường vào suy nghĩ của mình trước các vấn đề lớn.
«Lòng tin tưởng thái quá vào một chủ thuyết là kẻ thù lớn nhất của chân lý và sự thật, đồng thời còn nguy hiểm hơn cả sự lừa đảo». (Friedrich Nietzsche)